สินค้าใหม่

ก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 ด้วยแรงบันดาลใจและความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะสืบสานเจตนารมณ์ของบุพการีในการทำความดี เพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้วยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา อีกทั้งยังดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนของครู อาจารย์ โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อช่วยคุณภาพชีวิตและความรู้ของครู อาจารย์ ซึ่งทุกโครงการ ทุกกิจกรรม มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ไม่ต้องการสิ่งตอบแทน

(มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ไม่รับบริจาคเงินและสิ่งของ)

ภาพกิจกรรม
มอบของให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านขลอด จังหวัดชลบุรี
โครงการ Katanyudemy
มุ่งสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา อย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ และให้โอกาสทุกคนได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน โดยเริ่มโครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นสนใจเข้าอบรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Katanyudemy
ขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทย
ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยฟรี! สแกนเลย